Budatínsky hrad, park a výstava „Druhy európskeho významu na Slovensku“

O1Žiaci I.CP a II.CP triedy si v rámci exkurzie prezreli Budatínsky hrad, ktorý je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina. Žiaci sa mohli dozvedieť z prednášky, že najstarší stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. pol. 13. storočia. Pokračovať v čítaní „Budatínsky hrad, park a výstava „Druhy európskeho významu na Slovensku““

Hrnce, misky drôtovať …

01 drotDrotárstvo. Dávno zabudnuté remeslo.

Aj napriek tomu sa i dnes môžeme pýšiť umením našich predkov – drôtovaných mís, váz a iných výrobkov.

Dôkazom toho je i stála expozícia drotárstva v múzeu Budatínskeho hradu, ktorú sme my – I.BP, I.DP dňa 15.05.2013 navštívili. Pokračovať v čítaní „Hrnce, misky drôtovať …“