Exkurzia v Liptovskom múzeu v Ružomberku

1Dňa 18. 04. 2013 žiaci II.AM, II.BM a I.CP triedy  navštívili Liptovské múzeum. Toto  Liptovské múzeum založili bratia Artur a Július Kurtiovci v roku 1912. Z pôvodných priestorov bola kultúrna inštitúcia premiestnená do terajšej budovy. Budovu múzea dalo postaviť mesto Ružomberok v roku 1934. Autorom stavby je miestny architekt Vojtech Donner. Stavbu realizoval v rokoch 1935 – 1937 Július Záchenský. Reprezentatívna stavba  uzatvárajúca námestie Š. N. Hýroša predstavuje tradicionalisticky koncipovanú budovu  s nadčasovým riešením expozičných a prevádzkových priestorov.

V múzeu sú umiestnené stále expozície geológie, paleontológie a botaniky, zoológie a archeológie, národopisu, expozície o živote a diele Msgr. Andreja Hlinku a výroby papiera na Slovensku. V Liptovskom múzeu sa pravidelne konajú i medzinárodné výstavy umeleckých fotografií FOTOFÓRUM a STROM.

Liptovské múzeum v Ružomberku má v správe mnoho ďalších pamiatok a expozícií na Liptove. Patria medzi ne:

– Hrad Likava s expozíciou

– expozícia Roľnícky dom vo Vlkolínci

– Kostol Všetkých svätých Ludrová

– Archeoskanzen Havránok

– Národná kultúrna pamiatka Čierny orol Liptovskom Mikuláši

– Maša Liptovský Hrádok – expozícia baníctva a hutníctva Liptova

– Národopisné múzeum Liptovský Hrádok

– expozícia Banícky dom – Vyšná Boca

– Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline

Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a obohatila ich poznatky.

2 3 45