Exkurzia v KIA Motors

kia_logoDňa 13. mája 2013 sa žiaci III.CU  zúčastnili exkurzie v závode KIA.

Na úvod  nás p. Veverka oboznámil s programom exkurzie, ktorá sa mala začať prezentáciou závodu KIA v spoločenskej miestnosti v areáli závodu, ale z dôvodu rekonštrukcie tejto miestnosti sme išli priamo do závodu. Po úvodnom oboznámení sa s priebehom výstavby celého závodu a programom súčasnej výroby automobilov sme prešli do 1. výrobnej haly – lisovne, kde pracujú súčasne dva lisy. Potom sme prešli do karosárne, kde všetky úkony robí 314 robotov. Zváranie sa uskutočňuje 3 spôsobmi: prevažne sú to bodové zvary, potom je to zváranie v ochrannej atmosfére CO2 a argónu. O procese lakovania karosérií nám sprievodca iba porozprával, pretože tam je zakázaný prístup z bezpečnostného hľadiska, pretože aj malá nečistota môže spôsobiť veľké problémy. V tejto výrobnej hale sa karosérie zdržia najdlhšie – 11 hodín a prejdú až 7 km počas nanášania náterov.

   V montážnej hale už prevládala práca ľudí, ktorí kompletizovali a kontrolovali automobily.

Celá exkurzia bola sprevádzaná výkladom cez načúvacie zariadenie, takže všetci mali dostatok informácií.

 Ing. Dagmar Valentová, RNDr. Mária Baníková