Budúcnosť autoelektronikov

Fotografia3472Na základe kladnej odozvy a pozvania z KMAE sa uskutočnila dňa 19.04.2013 odborná exkurzia žiakov IV.AM Dopravnej akadémie v Žiline na Elektrotechnickej fakulte Katedre meraní a aplikovanej elektroniky pod  vedením Ing. R. Pšaneckého a Ing. J. Slezáka. Na KMAE nás privítal pán Ing Matej Kučera, PhD., ktorý sa venoval našim žiakom. Po úvodnej  exkurzii v laboratóriách a základnom poučení si naši študenti mohli sami vyskúšať jednotlivé pripravené meracie pracoviská, meracie prístroje a merania. Naši štvrtáci si tak mohli vyskúšať a porovnať atmosféru na vysokoškolských laboratórnych cvičeniach. Po odmeraní jednotlivých úloh sa ešte zúčastnili krátkej odbornej prednášky. Veríme, že mnohí študenti budú pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole, a tak rozvíjať svoje získané vedomosti a odbornosť v uvedenom odbore.

Fotografia3466 Fotografia3470 Fotografia3471 Fotografia3472 Fotografia3473 Fotografia3478 Fotografia3479 Fotografia3480 Fotografia3483 Fotografia3484 Fotografia3485 Fotografia3487 Fotografia3488 Fotografia3490 Fotografia3493 Fotografia3492 Fotografia3496 Fotografia3502 Fotografia3504