7. medzinárodná konferencia – Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

knihaOrganizovaná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

16. mája 2013 sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici  v Bratislave na Ventúrskej ulici  7. medzinárodná konferencia – Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Mgr. Zuzana Majchráková a Mgr. Marta Ujháziová sa zúčastnili tejto konferencie, ktorej cieľom bolo zdôrazniť význam školských knižníc v procese vzdelávania, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v edukačnom procese, možnosti netradičných foriem práce…Školské knižnice nielen prebúdzajú u žiakov záujem  o čítanie, ale aj ponúkajú priestor na vzdelávanie a vyučovanie, aktivity, projekty,  besedy, súťaže, kvízy, vernisáže, literárne kluby… Sú miestom, kde sa upevňujú vzťahy medzi žiakmi a utvárajú možnosti komunikácie.

PROGRAM KONFERENCIE

Prezentácia

Otvorenie medzinárodnej konferencie

Analýza stavu školských knižníc za rok 2012

Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

Vzdelávací program pre školských knihovníkov Práca v školskej knižnici

Viera Stankovičová, Regionálne pracovisko MPC, Banská Bystrica

Školní knihovna – součást školního vzdělávacího systému

Eva Slavíková, Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, ČR

Aktivity školskej knižnice na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

Eva Stručková, Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

Slávnostné ocenenie víťazov „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2012

Šifrování – rozvoj čtenářské gramotnosti pomoci netradičních forem práce s knihou s ukázkou začleněné do RVP pro druhý stupeň základních škol a víceletých gymnázií

Edita Vaníčková Makosová, Gymnázium, Příbram, ČR

Informační vzdělávání v praxi aneb výuka v knihovně samozřejmostí

Lenka Navrátilová, Městská knihovna Polička, ČR

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v edukačnom procese a spôsob jej realizácie v školskej knižnici

Beáta Chlebovcová, Spojená škola, Spišská Nová Ves

Čitateľská gramotnosť alebo ako prebudiť u žiakov záujem o čítanie

Terézia Šupolová, Základná škola, Turzovka-Bukovina

Diskusia a ukončenie medzinárodnej konferencie