Hodina s knihou

booksMarec – mesiac knihy

Prednášky, diskusie, rozhovory, čítanie kníh s porozumením, tvorivé písanie… Takouto formou si žiaci a učitelia slovenského jazyka a literatúry Mgr. O. Černeková, Mgr. Z. Majchráková, Mgr. M. Ujháziová a Mgr. J. Zaťko pripomenuli 19. marca 2013 mesiac, v ktorom vzdávame hold knihe.

Na hodinách SJL sa žiaci oboznámili so životom Mateja Hrebendu, slovenského národného buditeľa, zberateľa národných piesní, prvého kolportéra kníh, ktorý šíril kultúru a osvetu. Práve s jeho menom je tento sviatok kníh spojený. So záujmom počúvali o zaujímavostiach z oblasti kníh, o histórii a vývoji kníh od najstarších čias až po súčasnosť. Žiaci živo diskutovali o obľúbených knihách, knižných novinkách, o postavách z diel, čítali úryvky z kníh, písali krátke príbehy o knihách… Žiaci dospeli k záveru, že pri vzdelávaní často na knihu, ako zdroj informácií, zabúdajú. Je však veľa mladých ľudí, ktorí si knihy vážia a nájdu si na ne čas. Nemusíme sa teda obávať, že kniha sa stane minulosťou…