EXPERT geniality show -13 úspešných žiakov našej školy získalo 22 diplomov

expert geniality showTento ročník sa do súťaže zapojilo 8001 žiakov z 386 škôl z celého Slovenska. Patrik Kubička, Jakub Pešula, Pavol Švelka, Denis Kostolný, Mário Masár, Matej Cabaj, Jakub Jurík, Miloš Lašček, Martin Bugáň, Juraj Zicho, Enrica Rendeková, Daniel Štrbák, Jozef Burian získali 22 diplomov vo svojej vekovej kategórii z vybranej témy a v celkovom poradí sa umiestnili na 1. – 100. mieste v súťaži Expert geniality show.

Súťaž EXPERT geniality show spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolil spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky).

Táto vedomostná súťaž umožnila žiakom súťažnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviesť svojmu okoliu svoje schopnosti. Veríme, že všetci tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia na budúci rok obhájiť dobré výsledky, a tí, ktorí neuspeli, sa pokúsia zabojovať o lepší výsledok.