Deň učiteľov na Dopravnej akadémii v Žiline

DSCF2992Koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov. 28. marca si pripomíname 421. výročie narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý hlásal, že dobrá škola robí človeka lepším. Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým ako práve učitelia.

Medzi našimi zamestnancami máme každoročne takých, ktorí si zaslúžia za svoju celoživotnú prácu v školstve uznanie nás všetkých. Plaketu Jána Amosa Komenského si z rúk riaditeľa školy prevzali: PaedDr. Jana Daubnerová, Eva Pecková a Kamil Zemjak. Ďakujeme im za prácu, ktorú vynakladajú pri výchove mladej generácie.

Slávnostného ocenenia sa zúčastnili aj zástupcovia Integrovanej strednej školy vo Valašskom Meziříčí, ktorí spolupracujú s Dopravnou akadémiou v Žiline na projekte „Robotika nezná hranice“.

Všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy ďakujeme za ich obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o mladú generáciu. Želáme všetkým veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu a nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, pracovných a osobných úspechov.

DSCF2996 DSCF2999 DSCF3003 DSCF3005 DSCF3006 DSCF3007 DSCF3037 DSCF3040