Deň otvorených dverí 2013

DSCF2922Dňa 19.februára 2013 sa už po druhýkrát v tomto školskom roku uskutočnil Deň otvorených dverí.

Našu školu navštívilo 234 žiakov základných škôl. Medzi hosťami boli aj výchovné poradkyne a rodičia. Hostí privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec a oboznámil ich so študijnými a učebnými odbormi pre školský rok 2013/2014. Zaujímavo rozprával o aktivitách v škole a tiež o Stredisku odbornej praxe na Košickej ceste 2 v Žiline. Po príhovore nasledoval kultúrny program. Krásne držanie tela a dynamičnosť predviedla mažoretka Simona Kantoríková z III.BP triedy. Štvorylku, ktorá sa veľmi páčila, predviedli žiačky Mariana Lamlechová a Nikola Volochová z II.BP triedy s partnermi Rolkom a Julénym zo IV.AM triedy. V podaní Fera Bačinského, Lukáša Jánošíka z II.AP a Juraja Kvočku z II.BM zazneli krásne terchovské piesne a čarovné tóny heligónky, za ktoré si vyslúžili veľký potlesk. Pavol Julény zo IV.AM spolu s tanečníčkami z Lentiliek zatancovali peknú choreografiu na súčasnú modernú hudbu.

Po kultúrnom programe, videoprezentácii našej školy a rozdaní propagačných materiálov naši žiaci previedli hostí po škole, ukázali im modelové situácie na hodinách cudzích jazykov a odborných predmetov, školský internát a autocvičisko. Pre tých, ktorí si chceli prezrieť Stredisko odbornej praxe na Košickej ceste 2 v Žiline, mali do moderných odborných učební a dielní zabezpečenú prepravu.

Všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie.