Prezentácia Colnej správy

DSCF3720Dňa 16.10.2013 našu školu navštívili príslušníci Colného úradu v Žiline, aby našich žiakov oboznámili s colnou problematikou a predviedli technické vybavenie v praxi. V úvode porozprávali o náplni svojej činnosti a potom názorne predviedli technické prostriedky, ktoré používajú pri výkone ich profesie napríklad skenovanie batožiny mobilným kontrolným skenovacím systémom. Pokračovať v čítaní „Prezentácia Colnej správy“

Deň otvorených dverí 2013

DSCF2922Dňa 19.februára 2013 sa už po druhýkrát v tomto školskom roku uskutočnil Deň otvorených dverí.

Našu školu navštívilo 234 žiakov základných škôl. Medzi hosťami boli aj výchovné poradkyne a rodičia. Hostí privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec a oboznámil ich so študijnými a učebnými odbormi pre školský rok 2013/2014. Zaujímavo rozprával o aktivitách v škole a tiež o Stredisku odbornej praxe na Košickej ceste 2 v Žiline. Po príhovore nasledoval kultúrny program. Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí 2013“

Stretnutie výchovných poradcov

Ing. Rudolf Michalec, Milan Hrušla a Mgr. Anna MedviďováDňa 5. februára 2013 sa v jednej z najmodernejších tried v škole uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov ZŠ.  K profesionálnej prezentácii školy pomocou IKT prispela elektronická katedra, dataprojektor spolu s ineraktívnou tabuľou. Pokračovať v čítaní „Stretnutie výchovných poradcov“