Odborná exkurzia – Třinecké železárny, a.s.

trinecke as

Dňa 13. mája 2013 sa žiaci I.CP a III.CP triedy študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie v Třineckých železárnach a.s., Třinec.

Žiaci boli pred vstupom do Třineckých železární oboznámení s bezpečnosťou pri presune medzi jednotlivými výrobnými halami i výrobným programom Třineckých železární. Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia – Třinecké železárny, a.s.“