Rýchle prsty v službách korešpondencie

01 typingKoniec júna mal u nás v škole aj napriek končiacemu školskému roku súťažnú príchuť. V utorok, 23. 06. 2015 sa uskutočnila Súťaž v písaní na elektronickom písacom stroji a tvorbe obchodných listov. Na jej príprave, realizácii a vyhodnotení sa podieľali vyučujúce predmetov technika administratívy a administratíva Pokračovať v čítaní „Rýchle prsty v službách korešpondencie“