• 2414 L 01 strojárstvo – výroba montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 

Forma, spôsob a org. štúdia: nadstavbové denné a kombinované štúdium
Dľžka vzdelávania a prípravy: 2 roky štúdium
Študijný odbor je určený pre: absolventov trojročného učebného odboru určeného príslušným predpisom
Podmienky na prijatie: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom učebnom odbore, úspešné splnenie kritérií prijímacieho konania, zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov: Oblasť riadenia, výroby, montáže a oprav zložitých strojov, prístrojov a zariadení, využívaných pri moderných progresívnych technológiach a zabezpečovanie ich bezporuchového chodu.
Nadväzná odborná príprava: absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl poskytujúcich úplne stredné vzdelanie.

 

  • 3757 L dopravná prevádzka
Forma, spôsob a org. štúdia: nadstavbové denné a kombinované štúdium
Dľžka vzdelávania a prípravy: 2 roky denné štúdium
Študijný odbor je určený pre: absolventov trojročného učebného odboru určeného príslušným predpisom
Podmienky na prijatie: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom učebnom odbore, úspešné splnenie kritérií prijímacieho konania, zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov: v dopravných organizáciách ako technickí zamestnanci v oblasti cestnej a mestskej dopravy, pri organizovaní vnútropodnikovej dopravy, pri organizovaní hromadnej dopravy
Nadväzná odborná príprava: absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl poskytujúcich úplne stredné vzdelanie.

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.