Veľká noc

Veľkonočné oslavy patria medzi najdôležitejšie kultúrne a spoločenské udalosti, ktoré majú nielen náboženský význam, ale zároveň predstavujú aj oslavu jarných dní, prebúdzajúcej sa prírody a zrodenie nového života.

Čítať viac