IMATRIKULÁCIE

V školskom internáte pri SOŠ dopravnej v Žiline sa dňa 24.10.2023 uskutočnil slávnostný Imatrikulačný večer.

Žiaci štvrtého ročníka zo Strednej zdravotníckej školy v Žiline boli ochotní pripraviť na tento slávnostný deň rôzne aktivity. Žiaci prvých ročníkov dostali za úlohu rozdeliť sa do troch skupín a vymyslieť si názov svojho družstva. Družstvá navzájom súťažili a prejavovali svoju šikovnosť vo zvládaní zadaných úloh. Zábavný Imatrikulačný večer bol okrem súťaží spestrený aj vystúpením žiaka našej školy – Dávida Eštoka z 1. AN, ktorý nám predviedol svoj spevácky talent, za ktorý dostal silný aplauz. Program sme spoločne ukončili spevom a tancom. Na záver bolo vyhlásené víťazné družstvo a odmenené boli aj všetky družstvá a jednotlivci, ktorí pomáhali pri realizácií Imatrikulačného večera. Všetkým žiakom. ktorí sa pričinili o prípravu a realizáciu tohoto zábavného večera veľmi pekne ďakujeme .

Bc. A. Horníková