Kniha, ktorú čítam…

Motto:

„ Ó nevravte, že kníh už netreba,

 že viac než kniha je život človeka:

Veď aj kniha život je a ako človek žije –

 kniha žije v človeku a v knihe človek žije.“

„Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.“

Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci? Marec je mesiacom knihy od roku 1995. Zvolili si ho vraj sami kníhkupci, pretože na jar bola malá návštevnosť v ich obchodoch. A marec aj preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, ktorý sa v minulosti výrazne podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

I keď záujem o knihy – najmä u mladých ľudí v dnešnej dobe poklesol, veríme, že mnohí z Vás opäť zoberú do rúk knihu a s radosťou prečítajú.

Naše umelkyne, ubytované v ŠI, Adriana Ženteková a Diana Lašaková, nás prekvapili svojím nápadom, vyrobili krásnu tvorbu tematicky zameranú na Marec –  mesiac knihy a svoju prácu vystavili pre potešenie všetkých ubytovaných žiakov.

Pri práci použili knihy: Náboženstvo sveta a Úsvit civilizácií. Za ich šikovnosť pri tejto aktivite im patrí veľké Ďakujeme.

Bc. Janka Kabaštová