Spoluprácou proti šikanovaniu

V jesennom období, počas mesiacov október, november a december sme sa v školskom internáte, pri organizovaní internátnych aktivít, zamerali aj na tému boja proti šikanovaniu, a to formou podporovania spolupráce.

Myslíme si, že v tomto smere je dôležité dať mladým ľuďom priestor na sebarealizáciu, podporiť ich v tvorivej činnosti, pri športovom súťažení alebo ich usmerniť pri upratovaní. Niekedy stačí len „postrčiť“ do práce vhodnou motiváciou. Do spolupráce pri činnostiach sa snažíme zapájať všetkých žiakov, či už sú z rôznych výchovných skupín, poschodí alebo škôl. Dôležitý je záujem zúčastniť sa. A možno práve oslovenie k aktívnej činnosti a jej realizácia pomôže mnohým mladým v boji proti takému negatívnemu javu v spoločnosti, akým je šikanovanie.

Mnohí žiaci sa počas jesene zapojili nielen do športových aktivít v telocvični školy – futbal a volejbal, ale priložili ruku k dielu aj v kreatívnej oblasti, pri výzdobe školského internátu (jesenná, adventná a vianočná výzdoba), či pri organizovaní podujatí (DOD, imatrikulácie, Mikuláš v ŠI, Vianoce – spoločný večer).

Aj keď má „šikana“ rôzne podoby a niektorým žiakom sa možno zdalo, že boli nútení niečo urobiť v prospech seba alebo iných, dúfame, že žiaci ubytovaní v školskom internáte sa zapojili do internátnych aktivít počas uplynulých mesiacov dobrovoľne a bez nátlaku.

Veľkú časť výsledkov ich činnosti a spolupráce ste mali možnosť vidieť priebežne v našich informačno-propagačných príspevkoch o jednotlivých aktivitách školského internátu, ktorú teraz dopĺňajú krásne vianočné medovníkové gule, ktoré urobili dievčatá D. Lewandowská a V. Vavriňáková.

Všetkým žiakom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na jednotlivých akciách, veľmi pekne ďakujeme.