Rozlúčka so školským internátom – opekačka

Rok sa s rokom stretol a žiaci ubytovaní na našom školskom internáte sa stretli po vyučovaní dňa 21. júna 2022 v areáli školského internátu SOŠ dopravnej na už tradičnej podvečernej celointernátnej akcii – opekačke.

Aktivity sa zúčastnilo 46 žiakov spolu s vychovávateľkami. Opekali sme špekačky a aj grilovali syr. Pitný režim doplnila minerálka a pripravené boli aj sladkostí. A samozrejme, nechýbala dobrá nálada a aj športové zanietenie. Niektorí žiaci sa poriadne vytancovali, iní hrali bedminton a volejbal.  

Cieľom našej akcie v rámci spoločenskej výchovy bolo zrealizovať a aktívne sa podieľať na rozlúčkovom stretnutí so spoluubytovanými žiakmi v ŠI. Poďakovanie patrí zvlášť tým aktívnym žiakom, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh celej akcie – pomohli s nákupom, prenášaním surovín a minerálky, privezením a odvozom fúrika, starostlivosťou o oheň, prinesením a odnesením lavičiek na sedenie, krájaním špekačiek, či zabezpečením športových potrieb. Väčšina prítomných žiakov ochotne priložila ruku k dielu.

Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a príkladné správanie a tešíme sa opäť o rok.