ŠI – aktivita „Spoznávaj Európu“

Počas uplynulých troch mesiacov sa v školskom internáte niektorí ubytovaní žiaci trošku pohrali. Predmetom zábavnej aj náučnej aktivity bolo hľadanie a stieranie štátov na stieracej mape Európy.

Niektorí žiaci si zaspomínali na krásne prázdninové dni a vyhľadali štáty, ktoré vtedy navštívili. Iní, ktorí ešte v zahraničí neboli, si pripomenuli vedomosti zo základnej školy pomocou vyhľadávania a stierania ďalších európskych štátov podľa pokynov vychovávateľky. A ďalší, ktorí mali záujem zapojiť sa do aktivity, vyhľadali a zviditeľnili štáty, ktoré ich z nejakého dôvodu zaujímajú.

Keďže na mape zostali ešte nezotreté miesta a máme s ňou ďalšie plány, veríme, že budúci školský rok sa žiaci opäť s ochotou zapoja do vyhľadávania zaujímavých miest a utvrdzovania si svojich geografických vedomostí či objavovania nových.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za aktívne trávenie voľného času.