Deň slnka a príprava zeleninového šalátu

Deň slnka vyhlásilo OSN v rámci programu pre životné prostredie. Pripomíname si ho 3. mája.

Slnko je naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením vytvára podmienky na život organizmov na Zemi.

Deň je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitosti Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky.

2. mája 2022 sa niekoľko našich študentov v školskom internáte rozhodlo spestriť deň pre ostatných žiakov. Dievčatá aj chlapci aranžovali taniere darmi našej matičky Zeme. Tvar týchto naaranžovaných tanierov pripomínal Slnko. Aby okrasa nebola len plná ovocia, rozhodli sme sa pridať aj pár sladkých dobrôt.

Pripravili sme aj zeleninový šalát, pri ktorom sme si pochutnali. Aktivity sa zúčastnili tieto žiačky: Šimšajová, Ovšáková, Rybárik, Kubošová a Ježíková.

Všetkým zúčastneným žiakom z celého srdca ďakujeme.

Bc. Janka Kabaštová