Deň narcisov

Keď si pripneme na oblečenie žltý narcis, vyjadrujeme tým podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú proti rakovine. Tento rok sa konal už 26. ročník tejto zbierky.

Žltý kvietok získame prispením do verejnej zbierky pre pomoc onkologickým pacientom. Zbierky sa konajú po školách, v meste, obchodných centrách… Aj v našom školskom internáte sme prežili „Deň narcisov.“

Ubytované žiačky vyrobili z farebného papiera kvetiny – narcisy, pomocou, ktorých sme si skrášlili vnútro nášho  internátu.

Za výrobky ďakujeme žiačkam z umeleckej školy a prajeme im veľa ďalších kreatívnych nápadov.

Bc. Janka Kabaštová