Umelecké dielo

V našom školskom internáte máme ubytovaných veľa študentov, ktorí vynikajú svojimi schopnosťami, zručnosťami a talentom.

Keď hovoríme o talente, pomyslíme si okamžite na originalitu, kreativitu a umelecké schopnosti. Aj touto cestou by som chcela vyzdvihnúť umelecký talent nášho bývajúceho chlapca  Michala Mordela, ktorý nám namaľoval obraz nášho školského internátu.

Ďakujeme mu za jeho výtvarne dielo.

,,Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa.“

Bc. Janka Kabaštová