Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Na Slovensku funguje už štvrtý rok zbierka, do ktorej sa môže zapojiť každý človek. Stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Darček od ľudí, zapojených do akcie, môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú.

Do  celoslovenskej zbierky sme sa zapojili aj my zo školského internátu – 19 ochotných ubytovaných dievčat (V. Vavriňáková, A. Ženteková, D. Lewandowska, Z. Líšková, R. Kľusková, Z. Píšová, N. Vlhová, T. Funiaková, L. Vojčiniaková, V. Cudráková, P. Capková, A. Petráková, J. Majcherová, J. Vrábľová, M. Vrábľová, N. Morongová, E.  Grofčíková, N.  Gomolová, K. Julényová) a kolektív zamestnancov internátu. Zapojeným dievčatám veľmi pekne ďakujeme za príspevky do krabičiek, ich plnenie aj balenie.

S láskou sme spoločne pripravili 10 balíčkov a prostredníctvom vedúcej ŠJ p. Grmanovej sme ich odovzdali kontaktnej osobe, ktorá darčeky doručí do sociálnych zariadení: ZPS a DS Jesienka Bytča, DSS Hrabové, ZPS Petrovice, ZOS Predmier, DSS Štiavnik, DD a DSS Terchová, CSS Fantázia Horný Vadičov, Dom pokoja Ž. Bosniakovej Teplička nad Váhom.

Do krabičiek sme vložili niečo voňavé, niečo sladké či slané, niečo na čítanie, niečo na zahriatie, niečo na pamiatku aj niečo ručne vyrobené.

Dúfame, že sme aspoň takouto pozornosťou potešili seniorov v našom kraji, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú lásku a pozornosť.