ŠI – ADVENT – opäť je tu!

Po roku nadišiel znova adventný čas.

Aj keď začiatky adventu siahajú do 4. storočia, 4 adventné týždne stanovil až rímsky pápež Gregor Veľký.

V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily a s tým súvisia rôzne ľudové obyčaje a povery.

V západnej tradícii je advent aj obdobím upokojenia, ktoré zodpovedalo životnému štýlu našich predkov, prispôsobenému dlhým decembrovým večerom a nociam. Dnes sa však advent využíva komerčne, a preto o ňom ako o období upokojenia ťažko hovoriť.

Advent sprevádza a symbolizuje adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ.

V školskom internáte si každoročne pripomíname toto predvianočné obdobie nielen adventnou výzdobou, ale v posledných rokoch aj výrobou medovníkových adventných venčekov. Samozrejmosťou v tomto predvianočnom období je aj aktualizácia násteniek so zimnou a vianočnou tematikou s pričinením žiakov.

Poďakovanie za tvorivú činnosť, aktívny prístup a priloženie rúk k spoločnému dielu patrí žiakom: Vontorčíková, Daridová, Vojčiniaková, Petráková, Vrábľová J, Vrábľová M., Krčmáriková, Lašáková, Ženteková, Harantová, Cudráková, Morongová, Funiaková, Grofčíková, Dibdiaková, Lewandowska, Líšková, Maslák, Briš, Siváň, Madleňák, Repa, Žmiják a vychovávateľkám p. Horníkovej a p. Baníkovej.

Pozrite sa, ako sa na aktívnom tvorení podieľali niektorí ubytovaní žiaci a čo vytvorili.