Spoznaj mesto, v ktorom študuješ

V novom školskom roku 2021/2022 pribudlo od septembra do školského internátu veľa nových žiakov – prvákov, ktorí  mali  zatiaľ len málo možností spoznať naše mesto. Na internátnej akcii preto dostali možnosť lepšie spoznať mesto Žilina, do ktorého prišli študovať.

Cieľom akcie bolo zoznámiť novoubytovaných žiakov s našim mestom a ukázať im miesta, ktoré by mali poznať z hľadiska dopravy, štúdia alebo nákupov.

Návštevu mesta sme absolvovali v utorok 21. septembra 2021 za chladnejšieho, avšak nedaždivého počasia. Na prechádzke mestom sa zúčastnilo 13 žiakov z dvoch výchovných skupín, spolu s vychovávateľkou RNDr. M. Baníkovou.

Žiaci absolvovali chvályhodný peší okruh mestom po trase Rosinská cesta (ŠI) – Hlboká cesta – Štefánikovo námestie – Námestie Andreja Hlinku – Mariánske námestie – Bulvár (ul. A. Bernoláka) – ul. Vysokoškolákov – Vlčince – Rosinská cesta(ŠI).

Žiaci sa na prechádzke zoznámili nielen s Hlbokou cestou, ktorú môžu využívať na pešiu cestu do mesta a z mesta, ale aj s dôležitými miestami v meste, ako sú prevádzky a zastávky MHD, autobusové nástupište, železničná stanica, nákupné centrá, plaváreň, Krajská knižnica, nemocnica s poliklinikou, námestia, rôzne stredné školy…

Veríme, že táto akcia splnila svoj účel a žiakom pomôže lepšie sa zorientovať v meste, v ktorom začali študovať.