Žltý narcis

Symbol boja proti rakovine. Objavil sa po prvýkrát v roku 1987 v Írsku.

Na Slovensku pôsobí už 30 rokov. Vzhľadom na okolnosti, tento rok nebude zbierka v uliciach.

Držíme pauzu a v budúcom roku sa tešíme na záplavu žltých narcisov v uliciach.

 Žiak Umeleckej školy  nákresom obohatil a pripomenul symbol pomoci:

 „ Liga proti rakovine.“

Autor, Bc. Janka Kabaštová