Rozlúčka so školským internátom – opekačka

Výnimočný – pandemický školský rok sa blíži ku koncu a ubytovaní žiaci sa spolu stretli 22. júna v areáli školského internátu SOŠ dopravnej na podvečernej celointernátnej akcii, o p e k a č k e.

Na stretnutí si žiaci pospomínali na zážitky v školskom internáte, ktorých bolo síce tento rok málo, ale určite si ich budú o to viac pamätať, pretože na internáte strávili zhruba len 3 mesiace v priebehu celého školského roka.

Aktivity sa zúčastnilo 43 žiakov (zo 45 prítomných) a službukonajúce vychovávateľky. Žiaci si opiekli špekačky a ugrilovali aj syr. Nechýbala minerálka, sladkosti nahradil zdravý melón a dobrá nálada. Akciu si žiaci spríjemnili aj športovou a kultúrnou činnosťou – hraním badmintonu, volejbalu, futbalu a hádzaním lietajúcich tanierov, nechýbali ani spev a tanec. V ŠI máme ubytovaných aj žiakov z umeleckej školy a žiak Mordel nás veľmi potešil, stihol urobiť aj krásne skice zúčastnených priamo na mieste.

Cieľom našej akcie v rámci spoločenskej výchovy bolo uskutočniť a aktívne sa podieľať na rozlúčkovom stretnutí so spoluubytovanými žiakmi v ŠI. Poďakovanie patrí zvlášť tým aktívnym žiakom, ktorí sa pričinili o prípravu akcie – vynášanie nákupu, nákup čerstvého chleba, prenášanie surovín a minerálky, privezenie a odvoz fúrika, starostlivosť o oheň, prinesenie a odnesenie lavičiek na sedenie, krájanie špekačiek a melóna či zabezpečenie športových potrieb. Sú to žiaci Bebčák, Brisuda, Capková, Cudráková, Červeň, Daridová, Ďubašík, Gettin, Madleňák, Mazán, Mordel, Mydliar, Krčmáriková, Krajčech, Pojezdala, Rybárik, Szilvasz, Vlhová, Vnenk.

Poďakovanie patrí aj vedúcej vychovávateľke p. Winklerovej za zabezpečenie dreva, fúrika a lavičiek, p. Baníkovej za nákup a dovoz, vychovávateľkám p. Horníkovej a Kabaštovej za spoluorganizáciu a usmerňovanie žiakov pri akcii, p. Ďurčanskej a p. Peckovej za spoluorganizáciu a aj p. Kotrbancovej, ktorá sa postarala o rošt a vychladnutú pahrebu na druhý deň.

Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a príkladné správanie a tešíme sa opäť o rok.