Spoznaj mesto v ktorom študuješ

Uvedená akcia bola určená žiakom 1. ročníkov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte.

Cieľom akcie bolo novoubytovaných žiakov zoznámiť s našim mestom a ukázať im miesta, ktoré by mali poznať z hľadiska dopravy, štúdia či nákupov.

Návštevu mesta sme absolvovali utorok 22. septembra 2020. Aj keď sa na akciu prihlásilo neobvykle viac žiakov, objektívne aj subjektívne dôvody spôsobili, že účastníkov bolo nakoniec 8 spolu s vychovávateľkou. Odmenou za účasť pre všetkých bolo krásne slnečné počasie, ktoré nám spríjemnilo prechádzku mestom.

Žiaci sa na prechádzke zoznámili nielen s Hlbokou cestou, ktorú môžu využívať na pešiu cestu do mesta a z mesta, ale aj s dôležitými miestami v meste, ako sú prevádzky a zastávky MHD, autobusové nástupište, železničná stanica, nákupné centrá, plaváreň, Krajská knižnica, nemocnica s poliklinikou, železničná poliklinika,  námestia, stredné školy.

Akcia splnila svoj účel a veríme, že žiakom pomôže lepšie sa zorientovať v meste, v ktorom začali študovať.