ŠI – Vyhodnotenie VVČ za 1. polrok šk. roka 2019/2020

Aj keď ukončenie 1. polroka bolo v piatok 31. 01. 2020, v školskom internáte sa stretli ubytovaní žiaci a vychovávateľky pri vyhodnotení činnosti už vo štvrtok 30. januára 2020. Činnosť ŠI  zhodnotila p. Pecková.

V školskom internáte bolo v 1. polroku – k 31. 01. 2020 – ubytovaných 85 žiakov, z toho 46 chlapcov a 39 dievčat z viacerých žilinských stredných škôl – zo SOŠ dopravnej, zdravotníckej, poľnohospodárskej, z  Konzervatória, zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu a zo Spojenej školy z Bytčice.

V ŠI sme zorganizovali v 1. polroku tieto rôzne celointernátne aktivity:

v septembri to boli aktivity – Spoznaj mesto, v ktorom študuješ,

v októbri – Úcta k rodičom, starším osobám (stretnutie s dôchodcami – akcia SOŠD),   Jeseň v ŠI (jesenná výzdoba, úprava okolia ŠI), Buďme kreatívni – tvorba spomienkových vencov na hroby,

v novembri – Imatrikulácie, Adventné vence – zhotovenie, súťaž Spoznávaj Slovensko,

v decembri – Vianočná výzdoba ŠI, Mikuláš v ŠI, Vianoce v ŠI – spoločenský večer

v januári – Buďme kreatívni – oslávme vysvedčenie vyrobenou dobrotou, Vyhodnotenie polročnej činnosti.

V oblasti telesnej výchovy sa žiaci pravidelne stretávali pri športových aktivitách v telocvični, kde hrávali futbal a florbal a navštevovali aj posilňovňu SOŠD. Priebežne žiaci navštevovali Mestskú krytú plaváreň v Žiline.

V rámci estetickej výchovy sme  pravidelne aktualizovali nástenky, robili  výzdoby klubovní, vstupu a vestibulu ŠI.

V rámci pracovnej výchovy sa žiaci venovali pravidelnému upratovaniu izieb a úprave okolia ŠI a kreatívnym prácam.

V ŠI v priebehu roka pracovalo aj Grémium žiakov, ktoré riešilo požiadavky a problémy ubytovaných žiakov.

Na záver vyhodnotenia VVČ žiaci dostali sladkú odmenu – nepečenú tortu. Keďže je žiakov viac, bolo treba pripraviť 4 torty, ktoré pripravili žiaci Moravčíková, Gustiňáková Lucia, Magdiaková, Bavlšík, Čičman, Vavrová Ema spolu s p. vychovávateľkou M. Baníkovou.

Pani Pecková na záver poďakovala všetkým za prácu v školskom internáte a popriala žiakom veľa študijných úspechov aj v 2. polroku školského roka.