Mikuláš vo vianočne vyzdobenom ŠI

Postava svätého Mikuláša je opradená legendami, ale predsa sa zachovali aj nejaké fakty. Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre, mestečku na území dnešného Turecka. Vykonával dobré skutky a pomáhal ľuďom v núdzi.

Najznámejšia legenda hovorí, že do okna v jednom príbytku dal mešec peňazí a zabezpečil tak trom dcéram istého otca dobrých ženíchov. Práve odtiaľto pochádza jedna najmilšia tradícia, ktorú deti s radosťou dodržiavajú dodnes – položia si čisté čižmičky do okna a čakajú na to, čo tam ráno nájdu.

Neskoršie, ale predsa, prišiel Mikuláš aj do školského internátu – pondelok 9. decembra, aby obdaroval internátnych žiakov drobnou sladkosťou za básničku, či pesničku. Mikulášovi pomáhali aj jeho pomocníci – čert, anjeli a netradične aj hudobný sprievod, heligonkár. Návšteva Mikuláša sa uskutočnila vo vianočne vyzdobenom internáte, čo prispelo k príjemnej predvianočnej atmosfére.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojím prínosom k príjemnej internátnej akcii výzdobou internátu aj samotným mikulášskym stretnutím.