Spoznávaj Slovensko 2

V minulom školskom roku sme v rámci aktivity Spoznávaj Slovensko na slepej mape našej vlasti, ktorú vytvorili naši ubytovaní žiaci, vyznačovali rôzne údaje. Boli to miesta bydliska ubytovaných žiakov, väčšie a významné mestá, kúpele, hrady a zámky, rieky, pohoria, susedné štáty a hraničné prechody.

Keďže sa nám uvedená aktivita páčila a chceli sme využiť jej výsledok aj v tomto školskom roku, doplnili sme našu slepú mapu Slovenka o ďalšie údaje. Nebolo ich tak veľa ako minulý školský rok, ale na mape pribudli červené body, ktoré ukazujú ďalšie bydliská žiakov ubytovaných v našom internáte, ktoré sme ešte nemali vyznačené a  sprevádzkovaná diaľničná sieť (diaľnice a rýchlostné cesty). Porovnaním s plánovanou sieťou a sieťou vo výstavbe sme mierne skeptickí, či sa vôbec niekedy budeme voziť po celej plánovanej diaľničnej sieti.