Poznaj mesto, v ktorom študuješ

Uvedená akcia bola určená žiakom 1. ročníkov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte.

Cieľom akcie bolo novoubytovaných žiakov zoznámiť s našim mestom a ukázať im miesta, ktoré by mali poznať z hľadiska dopravy, štúdia či nákupov.

Návštevu mesta sme absolvovali štvrtok 4. septembra 2019. Akcie za krásneho slnečného počasia sa zúčastnilo 6 žiačok spolu s vychovávateľkou.

Dievčatá využili pekné počasie nielen na príjemnú prechádzku do mesta a z mesta Hlbokou cestou, ale zoznámili sa aj s dôležitými miestami v meste – prevádzky MHD, autobusové nástupište, železničná stanica, nákupné centrá, plaváreň, nemocnica s poliklinikou, dôležité námestia, trhovisko, stredné školy.

Akcia splnila svoj účel a veríme, že dievčatám pomôže lepšie sa zorientovať v meste, v ktorom začali študovať.