Okresné kolo Shakespeare´s Day

Dňa 30. 04. 2019 sa v priestoroch krajskej knižnice v Žiline konalo okresné kolo súťaže v prednese anglickej poézie a prózy spojenej s výtvarnou súťažou Shakespeare´s Day. Súťaž organizovala Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci s Oxford University Press. Do okresného kola sa zapojilo 11 škôl.

Súťažilo sa v piatich rôznych kategóriách:

  1. Recitácia textu anglicky píšuceho autora.
  2. Inscenácia (dramatizácia) anglicky píšuceho autora
  3. Interpretácia piesne v anglickom jazyku
  4. Interpretácia vlastnej po anglicky napísanej tvorby
  5. Výtvarná súťaž: a) plagát – na umelecké dielo s originálom v angličtine; b) komiks – vlastná komiksová tvorba s anglickým textom.

Našu školu reprezentovali: 1. Rebeka Haluzová z I.BP v kategórií interpretácia piesne, 2. Timotej Pustaj z III.BP v kategórií vlastná tvorba, 3. Filip Helt z III.BP v kategórií plagát a komiks.

V silnej konkurencii s gymnáziami naši skvelo obstáli: Rebeka Haluzová – 4. miesto, Timotej Pustaj – 4. miesto a najväčším úspechom je víťazstvo Filipa Helta v kategórií komiks, kde získal 1. miesto – divácku cenu, ktorý ako ,,amatér“ zvíťazil nad profesionálmi z umeleckej strednej školy, ktorí študujú rôzne umelecké odbory a venujú sa kresleniu celé dni. 

Srdečne gratulujeme našim študentom k ich úspechu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy. Sme radi, že na škole máme takýchto šikovných žiakov, ktorí vedia nádherne spievať, kresliť a písať po anglicky.

Veríme, že naši žiaci sa súťaže zúčastnia ja na budúci rok a opäť budú úspešní.