Valentín – patrón zamilovaných

Láska je strašne bohatá
Láska tá všetko sľúbi
no ten, čo ľúbil, sklamal sa
a ten, čo sklamal, ľúbi…

Týmito slovami sa začína pieseň o láske od známeho slovenského interpreta Miroslava Žbirku. Práve táto pieseň umocnila na úvod atmosféru sviatku všetkých zamilovaných, ktorý sme si pripomenuli v ŠI tak ako každý rok 14. februára.

Žiačka Nina Vlhová prečítala žiakom o pôvode dňa svätého Valentína, o sviatku zamilovaných v dnešnej dobe a ako deň zamilovaných prebieha vo svete.

Na záver si žiaci rozdali valentínsku poštu, ktorú mali možnosť počas celého týždňa vhadzovať do vopred určenej krabičky. Veľmi sa potešili aj milej pozornosti zo strany pani vychovávateliek v podobe perníkových srdiečok.

Autor: Mgr. Mariana Winklerová