Návšteva Britského centra

Dňa 12. 02. 2019 sa žiaci III.BM triedy pod vedením p. uč. Moravčíkovej zúčastnili exkurzie do Britského centra v Žiline. Britské centrum bolo založené v spolupráci s British Council v Bratislave v roku 2007 na podporu výučby a štúdia anglického jazyka. Žiaci sa formou prehliadky a prezentácie zoznámili s priestormi centra a jeho činnosťou.

Dozvedeli sa veľa nových informácií o možnostiach zapožičania si kníh, CD, DVD, periodík a aktivitách Britského centra. Žiaci boli oboznámení s možnosťou zúčastňovať sa každú prvú stredu v mesiaci stretnutí v rámci „Britského čitateľského klubu“. Tieto kluby sú organizované pravidelne pod vedením odborníka a poskytujú priestor na diskusiu o diele v anglickom jazyku, čím si žiaci môžu zlepšiť svoje komunikačné zručnosti.

Ďalej boli žiaci oboznámení s poradenstvom, ktoré centrum ponúka ohľadom získania certifikátov PET, FCE, IELT, TOEFL. Žiakov zaujala široká ponuka študijných materiálov k maturite  obzvlášť sekcia Graded Readers, ktorá ponúka skrátené a zjednodušené výtlačky slávnych diel.

Nakoniec žiakov čakala prednáška o Londýne, ktorý je aj maturitnou témou. Na konci prednášky si žiaci otestovali svoje vedomosti v kvíze realizovanom v aplikácii na svojich mobilných telefónoch a traja najlepší boli odmenení sladkou dobrotou.

Sme radi, že návšteva Britského centra bola pre žiakov inšpiráciou a prajeme im veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka.