Mini Innovation Camp Košice

Dňa 30. januára  2019 sa dvaja študenti z III.BP triedy –  Katarína Cerchlanová a Timotej Pustaj v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní pre študentov JA Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnili  súťaže Mini Innovation Camp v doprovode Mgr. Anny Medviďovej. Súťaž sa uskutočnila v Košiciach, v priestoroch spoločnosti T-Systems. Súťaže sa zúčastnilo 24 študentov stredných škôl.

Študenti pracovali v štvorčlenných zmiešaných tímoch, ktorých zloženie určilo JA Slovensko, na riešení reálnej výzvy – „Vieš, ako by mal vyzerať slovenský pavilón na výstave Expo 2020 v Dubaji ?“ Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou..

Katarína krátko zhodnotila prezentáciu svojho tímu:

Na tejto súťaži som spoznala mnoho nových, zaujímavých ľudí, ktorí dotvárali profesionálny prístup celej súťaže. Toto pokladám za najväčšie plus. Stretli sa tu študenti z celého Slovenska s rovnakými cieľmi a záujmami.  Pekné priestory, serióznosť a vidina potenciálu v našej generácii sálala z celého podujatia.  Cieľom súťaže bolo odprezentovať našu krajinu zaujímavým spôsobom, nielen pre investorov, ale aj pre turistov na reálnom  svetovom podujatí EXPO 2020, ktoré sa uskutoční v Dubaji. Naša krajina tam bude konkurovať krajinám z celého sveta. Našou úlohou bolo vymyslieť kreatívnu prezentáciu Slovenska a dokázať, že naša krajina má veľký potenciál. Naším zámerom bolo spojiť príjemné s užitočným. Vytvoriť z našej prezentačnej miestnosti dva chodníky. Ľavý chodník  by bol určený pre turistov (ľavá ruka prepojená so srdcom = kultúra), po ktorom sa budú môcť prechádzať a zoznamovať sa s našimi kultúrnymi pamiatkami, prírodnými krásami či známymi osobnosťami a slovenskými vynálezmi. Na pravom chodníku, určenom pre investorov (podanie pravej ruky signalizuje dohodu) sme poukázali na výhody či potenciál Slovenska.“

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentormi z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.