Odborná exkurzia vo firme GALIMEX s. r. o.

Dňa 29.11.2018 sa žiaci I.AM s pedagogickým dozorom Ing. Magdalénou Korčekovou zúčastnili odbornej exkurzie vo firme GALIMEX s. r. o.

V úvode exkurzie boli žiaci oboznámení s históriou firmy, organizačnou štruktúrou a plánmi do budúcnosti. V budúcom roku sa firma  GALIMEX s. r. o. zapojí aj do duálneho vzdelávania. Firma je  zameraná na predaj, prenájom, údržbu a opravu motorových vozidiel. V tomto odbore sa spoločnosť etablovala na autorizovaného dealera značiek Škoda, Volkswagen a Audi

Od vzniku spoločnosti sa GALIMEX  s. r. o. môže pochváliť predajom viac ako 26.000 nových vozidiel, čo iste svedčí o silnej a stabilnej pozícii firmy.

Nasledovala prehliadka jednotlivých dielní, kde žiaci sledovali diagnostiku áut, výmenu pneumatík a vyvažovanie kolies a ďalšie práce.

Žiaci získali mnoho nových informácií, ktoré môžu využiť aj v teoretickom vzdelávaní.