Fantázia, tvorivosť, kreativita

V rámci celoslovenského  projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: M. R. Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov, ktorého sa zúčastnili aj naši študenti 1. a 2. ročníka študijných odborov, sme získali významné ocenenie – diplom a vrelé poďakovanie od zástupcov Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave.

Je to odmena pre nás všetkých – študentov, učiteľov, školu. Fantázia, tvorivosť, kreativita nám nie je cudzia.
Aj takými „maličkými“ prácami sa dostávame do povedomia širokej verejnosti, stredných škôl na celom Slovensku.

A tak málo stačí…

Diplom celoslovensky projekt