Exkurzia – Rajecká Lesná a Rajecké Teplice

V dňoch 12.12. a 13.12 2018 sa žiaci I.AP,I.AM, I.BP a I.BM  s PaedDr.Daubnerovou, Mgr. Dutkovou a Mgr. Sikorovou zúčastnili exkurzie do Rajeckej Lesnej a do Rajeckých Teplíc.

V  Rajeckej Lesnej sme obdivovali  vyrezávaný pohyblivý Slovenský betlehem, ktorý vytvoril majster Jozef Pekara v rokoch 1980 – 1997.

Dielo, ktoré je   8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké,  zobrazuje práce a remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, jeho národné kroje, zvyky a spôsob života. Sú tu zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny. Každý návštevník zo Slovenska tu nájde kus zo svojho domova, jeho históriu a tradície.

Po krátkej prechádzke po zasneženej Rajeckej Lesnej sme pokračovali do Rajeckých Teplíc, kde  sme si prezreli múzeum dopravy.

Múzeum má jednu expozíciu s názvom Z dejín dopravy na Slovensku, ktorá sa skladá z troch častí:

Staršie dejiny dopravy – poukazujú na rozvoj cestnej a vodnej dopravy od najstarších čias po 20. storočie.

Železničná časť expozície – je zameraná nielen na stručný prehľad vývoja železničnej dopravy na Slovensku, ale najmä na modely železničných vozidiel, ukážku dvoch kancelárií so signálnou, oznamovacou a zabezpečovacou technikou a pomôckami v komerčnej službe – medzivojnovej (1918 – 1945) a “socialistickej”. Tejto časti dominuje koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytávajúce v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia.

Cestná doprava v 20. storočí a expozícia motocyklov – oboznámili sme sa s vývojom  automobilizmu, motorizmu, výstavby ciest a verejnej dopravy (MHD, autobusová doprava). Expozícia motocyklov zaujala predovšetkým chlapcom.

Zažili sme príjemný deň  a získali  veľa zaujímavých poznatkov z histórie dopravy.