Besedy s príslušníkom mestskej polície

V dňoch 20.11.–29.11.2018  sa v strednej odbornej škole dopravnej   konali besedy s príslušníkom mestskej polície, inšpektorom  Marekom Šmárikom. Zúčastnili sa ich žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov.

Témy „Kriminalita mládeže – trestnoprávna zodpovednosť“ a „Drogové závislosti“    žiakov zaujali.  Nešlo len o konštatovanie faktov, ale aj o príbehy zo života, ktoré rozprúdili diskusiu.  Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií aj o práci policajtov, ktorá je veľmi náročná.

Besedy boli vedené na profesionálnej úrovni, boli zaujímavé a žiaci ich hodnotili veľmi kladne.

Inšpektorovi  Šmárikovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.