Zakladacia listina JA firmy Kick me up company

Dňa 26. 10. 2018 sa uskutočnilo Ustanovujúce valné zhromaždenie JA firmy Kick me up Company. Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov JA Aplikovaná ekonómia.

Študenti  z III. AP si založili JA firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.

Manažment firmy tvoria Lukáš Višvader, prezident JA firmy, Marek Kováčik, viceprezident financií, Dávid Decký, viceprezident ľudských zdrojov, Adriána Pagáčová,viceprezidentka marketingu, Samuel Chvojka, viceprezident výroby

Hlavným predmetom podnikania JA firmy bude organizovanie  rôznych podujatí ako  Deň D, športový turnaj, vianočné a veľkonočné trhy, výroba a predaj dekoratívnych predmetov, hrnčekov s potlačou  a mnohé iné.

Po splnení všetkých podmienok (príprava Stanov JA firmy, podnikateľského zámeru JA firmy a zápisnice z Ustanovujúceho valného zhromaždenia JA firmy) bola jej dňa 5. 11. 2018 neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko udelená zakladacia listina a naša študentská JA firma môže začať oficiálne podnikať.

Vďaka tejto praktickej skúsenostizískavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Držíme im palce, aby prepojili teoretické vedomosti s praxou.