Vianočná Viedeň

Dňa 21. novembra 2018  sa žiaci  z tried I.AP, I.BP, II. AP, II.BP, I. BM, II.AM, I.AN a II. AN zúčastnili spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Annou Medviďovou  a Ing. Janou Kostolnou  kultúrno-poznávacej  exkurzie vo Viedni.

Prehliadka centra mesta začala návštevou Prírodovedné múzea, ktoré sa  nachádza v jednej z najreprezentatívnejších budov vo Viedni postavenej v neorenesančnom slohu koncom 19. storočia. Na ploche 8 700 m² je vyše 20 miliónov exponátovdokumentujúcich vývoj Zeme a prírody, z vedných odborov: mineralógia, petrografia, geológia, zoológia i ekológia. V prehistorickej expozícii nás uchvátili kostry dinosaurov. Prehliadka pokračovala obdivovaním historického centra vianočnej  Viedne. Pešia prehliadka nám ponúkla mnoho zaujímavých objektov – gotickú katedrálu Dóm svätého Štefana, rakúsky parlament, radnicu, Viedenskú štátnu operuromantické stredoveké uličky… Pravú vianočnú atmosféru sme zažili na Chriskindlmarkt, jednom z najväčších a najznámejších vianočných trhov vo Viedni. Konajú sa každoročne na Radničnom námestí. Stromy v okolí Radničného parku mali nádhernú svetelnú podobu a žiarili spoločne na Ringstraße slávnostným leskom. Návštevníci sa tu môžu korčuľovať na dvoch veľkých ľadových plochách a mnohých uličkách vedúcich cez park.  Nechali sme sa zlákať na vianočný punč v rozmanitých variáciách, pečené gaštany, koláče, nádherné vianočné ozdoby, doplnky a hračky z dreva i keramiky a zároveň  sme sa inšpirovali nápadmi na vianočné darčeky vo  vyše 150 stánkoch. Pri vôni vianočných cukroviniek a šálke horúceho punču sme pocítili nefalšovanú predvianočnú náladu.

K celkovej pohode počas poznávacej  expedície prispelo i príjemné jesenné počasie,  príkladné správanie našich žiakov a ich dochvíľnosť.

Ing. Jana Kostolná, Mgr. Anna Medviďová