Študentská kvapka krvi

V mesiaci  november Slovenský Červený kríž v Národnej transfúznej stanici v Žiline organizuje ,, Študentskú kvapku  krvi ´´.  Uvedenej akcie sa  dňa 19. 11. 2018 zúčastnili aj žiaci zo strednej odbornej školy dopravnej  pod vedením Mgr. Ferdinanda Papaja.

Do tejto akcie sa zapojilo z našej školy 12 žiakov + 1 ped. dozor:

IV.BM – 3 žiaci:      Pavol Papšo, Vladimír Hanuš, Martin Pavlík

IV.BP  – 6 žiačok:   Alžbeta Durschmiedová, Laura Lašová, Beáta Marjaková, Michaela Oravcová, Simona Krkošková, Daniela Hrtúsová

I. AN – 2 žiaci:     Karol Rolko, Pavol Pristach

II. AN – 1 žiak:     Matúš Hrošovský

Akcia sa uskutočnila vo vynovených priestoroch v Národnej transfúznej stanici v Žiline.

Za tento hrdinský čin patrí poďakovanie  všetkým zúčastneným, ktorí darovali krv dobrovoľne a v dobrej viere, že aj ich kvapky krvi niekomu pomohli pri záchrane  života.