Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 20. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 24 študentov študijných odborov.

Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka.

Všetci zúčastnení svoje úlohy zvládli ku spokojnosti odbornej komisie, ktorú tvorili Mgr. Paula Panáková, Mgr. Adriána Pikorová a Mgr. Ivan Palúch.

Víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku sú:

Poradie Trieda Meno Počet bodov
1. III.BM Erik Kostelanský 68
2. III.BP Filip Majerčiak 65
3. I.BP Adrián Fejko 64
4. II.BP Klaudia Vranová 59
5. II.AM Lukáš Tarasovič 52

Víťazom srdečne blahoželáme a  Erikovi Kostelanskému z  III.BM prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Ocenení žiaci si odniesli nielen pekné vecné ceny, ale aj bohaté skúsenosti. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku. Tešíme sa na ďalšie podobné súťaže v novom roku.