Christmas Language Flower 2018

Dňa 26. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo pod vedením Mgr. Moravčíkovej a Mgr. Pikorovej školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet. Do súťaže bolo zapojených 15 študentov  prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili ukážky na umelecký prednes.

 Keďže sa Vianoce nezadržateľne blížia, súťaž prebiehala vo vianočnej atmosfére. Pre študentov bol pripravený punč a aj sladké dobroty.

Súťaž bola rozdelená na 2 časti. V prvej časti sa všetci študenti prezentovali pripravenými ukážkami z poézie, prózy, drámy alebo textov z piesní. Študenti mohli recitovať alebo spievať. V druhej časti študenti súťažili vo vedomostnom teste, v ktorom sa nachádzali úlohy na počúvanie, čítanie s porozumením, video aktivity a slovotvorbu.

Na 1. mieste v kategórii prednes sa umiestnila Rebeka Haluzová z I.BP, ktorá svoju ukážku krásne zaspievala, na 2. mieste Klaudia Vranová z II.BP, ktorá sa predstavila vlastnou tvorbou a na 3. mieste  Helenka Bušková zo IV.BP.

V kategórii za najlepšie vypracovaný vedomostný test získal 1.miesto Filip Majerčiak z III.BP triedy.

Všetkým súťažiacim aj zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že sa im téma i súťaž páčili a cítili sa príjemne.