Školské kolo šachovej súťaže

Šach ako jediný nefyzický šport je skvelá hra, ktorá je ihriskom pre mozog,  kde o výsledku rozhodujú strategické a plánovacie schopnosti. Preveruje a rozširuje strategické myslenie, šikovnosť, sústredenie a celkové schopnosti hráča. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť, pomocou šachu si môžeme rozširovať svoje vedomosti a zručnosti, ale je to aj istý druh oddychu.

Jedna indická múdrosť hovorí, že šach je more, v ktorom môže mucha piť a slon plávať. Ale predovšetkým, šach je potešením, ktoré rozvíja tvorivé myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu. Môže ho hrať každý, od detí až po dôchodcov.

Dňa 10. 10. 2018 si aj naši žiaci precvičili svoje logické myslenie, trpezlivosť, predstavivosť i fantáziu v školskom kole šachovej súťaže.

So súpermi sa najlepšie popasoval Lukáš Maslák z I. BM

  1. miesto Adam Jarotta I. AP
  2. miesto Matej Ševčík I. AP

Všetci traja nás budú reprezentovať na Školských majstrovstvách okresu Žilina študentov v zrýchlenom šachu.

K víťazstvu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii.