Simulované Školské komunálne voľby

  1. októbra 2018 sa študenti našej školy zúčastnili simulovaných Školských komunálnych volieb 2018. Hlavným garantom, koordinátorom  bolo občianske združenie, dobrovoľná mládežnícka organizácia, nezávislá od politických strán a hnutí- Pre Stredoškolákov.

Študenti sa oboznámili s realizáciou volieb- jednotlivými volebnými atribútmi- volebná miestnosť, volebná komisia , hlasovací lístok, volebná urna. Simuláciou si to aj vyskúšali.

Cieľom volieb bolo získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v  Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd ako aj úctu k zákonom, zamedzenie vzniku a šíreniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti .