Odborná exkurzia – Farma Papradno

Dňa 11. 10. 2018 sa žiaci z II. BP triedy s pedagogickým dozorom Ing. Janou Kostolnou zúčastnili odbornej exkurzie v  agrofarme v Papradne. Farma sa nachádza na farme v obci Papradno  a je  obkolesená udržiavanými horskými lúkami a pasienkami. Ponúka bohaté možnosti turistiky, športu a ďalších zaujímavých aktivít, ktoré sú ideálnou príležitosťou k vidieckemu turizmu a aktívnemu oddychu.

So stavbou koliby sa začalo v roku 2008. Najskôr bola spustená reštauračná časť a od roku 2017 je dokončená aj ubytovacia časť s kapacitou 20 lôžok.

Majiteľka Koliby Papradno pani Beníková, súkromne hospodáriaca roľníčka a súčasne podnikateľka v agroturizme, nás pozvala na prehliadku agrofarmy, kde chová ovce, kone – jazdecké i ťažné, poníky,  vyrába syr, oštiepky, bryndzu, žinčicu. V pohostinskom zariadení Koliba – štýlovej drevenej stavbe s veľkým zastrešeným altánom nám pani Beníková rozprávala o svojich začiatkoch v podnikaní, o problémoch a úspechoch, o prevádzke agrofarmy, organizovaných akciách a o jej vízii – agroturistike. Zaujímavosťou pre žiakov  v Kolibe bola ponuka izieb zariadených vo vidieckom štýle.

Žiaci sa veľmi aktívne zapájali do diskusie, pýtali sa na rôzne zaujímavosti súvisiace s vidieckym turizmom a agroturistikou. V štýlovej drevenici sme vyskúšali výborné  bryndzové halušky, pirohy a ovčí syr. Plní zážitkov sme sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.