JA CITI INTERNATIONAL INNOVATION CAMP

Dňa 3. októbra 2018 sa traja študenti z III.AP – Adriána Pagáčová, Lukáš Višvader a Marek Kováčik v rámci programu JA Firma Aplikovaná ekonómia zúčastnili súťaže JA CITI INTERNATIONAL INNOVATION CAMP v Bratislave.

96 študentov zo Slovenska a Česka  sa zúčastnilo tejto celodennej súťaže, ktorú zorganizovala nezisková vzdelávacia organizácia organizácia Junior Achievement Slovensko v spolupráci s JA Czech a s podporou Citi Foundation, firemnej nadácie globálnej banky CITI. Výzva, na ktorej pracovali znela – vymyslieť kreatívny a inovatívny podnikateľský nápad, pripraviť podnikateľský nápad a podrobný rozpočet na jeho realizáciu. Celodenná intenzívna spolupráca dala priestor študentom, ktorí riešili výzvu v 6 – členných zmiešaných česko-slovenských tímoch, aby si vyskúšali nové kreatívne myslenie. Úlohou tímu bolo navrhnúť inovatívny produkt alebo službu, ktorý by bol prospešný v dnešnej dobe. Súťažiaci museli nájsť inovatívne, finančne nenáročné a v praxi realizovateľné riešenie. Na prezentáciu mali 4 minúty. Vďaka tejto súťaži si študenti precvičili svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentori z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Naši študenti  zhodnotili v krátkosti súťaž:

Adriána: „Súťaž bola vo veľmi príjemnom prostredí, spoznala som skvelých nových ľudí. Určite som získala nové skúseností, pretože sme mali možnosť sa porozprávať priamo s mentormi, ktorí majú niekoľkoročnú prax, taktiež téma bola veľmi rozsiahla, takže sme mali viaceré možnosti s čím budeme podnikať. Cenné sú pre mňa skúsenosti a pocit z dobre vykonanej práce.“

Lukáš: „Akcia bola skvelá od priestorov a spoluprácu až po organizačné pokyny či jedlo, avšak bolo aj pár nedostatkov. Museli sme veľmi skoro vstávať, čo sa odzrkadlilo na našich nápadoch a celkových výsledkoch v tímoch. Skonštatoval by som to tak, že akcia bola veľmi vydarená a som rád, že som tam mohol ísť s tak skvelými ľuďmi. „

Marek: „Som rád, že som šiel. Bola to skvelá skúsenosť a najviac sa mi páčilo to, že sme pracovali s neznámymi ľuďmi na spoločnom projekte. Určite by som si to zopakoval.“

Študenti dokázali, že vedia kreatívne myslieť už na stredných školách a v budúcnosti môžu byť veľkým prínosom pre slovenskú a českú ekonomiku.