Zážitková hodina v anglickom jazyku

Dňa 09. 10. 2018 sa triedy III.BM a IV.BP zúčastnili pod vedením p. učiteľky Mgr. Moravčíkovej a Mgr. Kyklošovej zážitkovej hodiny v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali prehliadku mesta zameranú na maturitnú tému „Moje rodné mesto“ (My home town).

Týždeň pred prehliadkou žiaci obdržali slovnú zásobu, ktorú sa museli naučiť, aby rozumeli výkladu sprievodkyne, ktorá je zároveň učiteľkou angličtiny. Počas prehliadky museli žiaci vyplňovať pracovné listy. Po skončení prehliadky si zahrali mestskú hru, pri ktorej museli na základe indícií s prvkami „geocathingu“ vylúštiť tajničku.

Žiaci si po prehliadke odnášali nové skúsenosti s inou formou výuky, ktorá sa im veľmi páčila a bola pre nich zaujímavá. Táto zážitková hodina podporila rozvíjanie ich predstavivosti a hravou formou im bola priblížená história mesta, historické udalosti a osobnosti, ktoré v meste žili.